Section 232, ABD, Türkiye 10/02/2018

Section 232, ABD, Türkiye

 

Section 232’nin gündeme getirdiği bazı sorular…

 

Section 232 Nedir: 1962 ABD Ticaret Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilebilen bir soruşturmadır.  Section 232 soruşturmaları temel olarak, ithalatın ‘ulusal güvenlik’ açısından etkilerini araştırmayı ve tehdit tespit edilmesi halinde ithalatı engellemeyi hedef almaktadır. Soruşturma, sanayinin veya kamunun başvurusu üzerine başlatılabilmekte ve maksimum 270 gün içerisinde neticelendirilmektedir.

 

ABD Section 232 kapsamında çelik ithalatını engelleme kararı alabilir mi?

ABD 2003 yılında, Section 201 kapsamında ithalatı tümüyle engelleme kararı aldı, yine yapabilir. Bunu yapmaması için önünde büyük bir engel yok. 

 

ABD Yönetimi Section 232 konusunda kararlı mı?

Trump yönetimi, seçim dönemi de dahil olmak üzere, çelik ithalatının yüksekliğinden ve ABD sanayine verdiği zarardan bahsederek, acilen önlem alınması gerektiğini savundu ve süratle önlem alacağını defalarca açıkladı. Tüm bu süreçte Başkan Trump, Ticaret Bakanlığı’nı incelemeyi süratle sonuçlandırmaları için yoğun bir şekilde sıkıştırdı. Başkan Trump’un söylemleri kararlı olduğunu gösteriyor. Üstelik Trump bu tür sansasyonel ve çılgın kararları seviyor. Bu da Başkan Trump gibi şov seven birisi için büyük bir fırsat ve bunu yapacağını her fırsatta dile getirdi. 

 

ABD ithalatı engeller ise, tüm ihtiyacını iç piyasasından karşılayabilir mi?

2017 yılında ABD 113 milyon tonluk kurulu kapasitesinde 81.6 milyon ton ham çelik üretti. Kapasite kullanım oranı % 72 oldu ve 31 milyon ton civarında kapasitesi atıl durumda kaldı. Tüketiminin ise, 100 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Kapasite/Tüketim hacmi açısından matematiksel bazda bakıldığında ABD’nin iç tüketimini yerli üretimle karşılaması muhtemel görünse de, ABD’de üretimi yetersiz olan bazı ürünlerde ithalat ihtiyacı devam edecektir.  Ancak ABD 38 milyon tonluk ithalatı önemli ölçüde iç piyasadan ikame edebilecek durumda gibi görünüyor… İthal ürün ihtiyacını NAFTA ülkelerinden karşılamayı tercih edecektir.

Ancak neticede bu siyaset ve işin içerisinde çok fazla ulusal ve uluslararası unsur, gözetilmesi gereken dengeler bulunuyor. ABD’nin bu korumacı tutumu dünya genelinde son derece ciddi tepki çekse de, alınacak karar ekonomik gerekçelerden çok siyasi gerekçelere dayanan bir karar olacak. Zira, ABD halihazırda çelik ürünleri bakımından dünyanın en fazla korunan ülkesi ve fiyat seviyeleri dünya ortalamasının bir hayli üzerinde. Bu açıdan aslında ABD, dünyada böyle bir komple korumaya en son ihtiyaç duyacak ülke konumunda.

 

Section 232 sonrasında 38 milyon tonluk çelik dünyada hangi pazarlara yönelir?

Başta Türkiye gibi yüksek tüketim ve ithalat miktarına sahip olan ülkeler yanında, koruma duvarları düşük ve rekabet gücü zayıf olan pazarlara yönelecektir. Türkiye'nin toplam üretimi kadar bir miktarın dünyada kendisine yeni pazar arayışına girmesi dünyada piyasa dengelerini bozacağı gibi, girdiği pazarlarda üretimi baskı altında tutabilecek bir potansiyel taşımaktadır.

 

Bu durum fiyat seviyelerini nasıl etkiler?

Dünya genelinde üretim düşmez yada tüketimde bu fazlalığı absorbe edebilecek düzeyde bir sıçrama yaşanmaz ise, arz fazlası üretim, tüm dünya piyasalarında arz/talep dengesini bozarak, fiyatları aşağıya çekebilir.

 

Piyasadaki arz fazlası ürünler ve artan rekabet, dünya genelinde ticaret savaşlarını tetikler mi?

Tetiklemesi kuvvetle muhtemel… AB bunların başında geliyor. AB şimdiden ABD’nin olası önlemine karşı hazırlıklarına devam ediyor.

 

ABD çelik sanayi ihtiyaç duyacağı üretim artışını nereden karşılar?

BOF tesislerinin % 95 KKO ile çalıştığı varsayıldığında, 2017 yılında EAO’ların KKO’su % 50 civarında. % 85 makul KKO oranına çıkabilmek için, EAO’lu tesisler 23-24 milyon ton civarında ilave üretim gerçekleştirebilecek durumda görünüyor.

 

ABD’nin ilave 23-24 milyon ton EAO çeliği üretmesi hammadde piyasalarını nasıl etkiler?

ABD dünyanın en büyük hurda ihracatçısı ve Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi. Olası Section 232 önlemi ile birlikte EAO’lu tesislerin üretiminde yaşanacak artışla ABD’nin 25-26 milyon ton ilave hurdaya ihtiyaç duyacağı ve ABD’nin hurda ihracatının sıfırlanarak, hurda ithalatçısı haline gelebileceği anlamına geliyor. Bu da başta Türkiye olmak üzere, dünya hammadde piyasalarında da ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğine ve hurda fiyatlarının demir cevherine kıyasla göreceli yükselebileceğine işaret ediyor.

 

ABD ve Türkiye...

ABD, dünyanın en büyük çelik ithalatçısı ülkesi. 

Türkiye, ABD'nin en büyük üçüncü çelik tedarikçisi. 

ABD, Türkiye'nin en büyük çelik ihraç pazarı. 

 

ABD, dünyanın en büyük hurda ihracatçısı.

Türkiye, dünyanın en büyük hurda ithalaçısı.

ABD, Türkiye'nin en büyük hurda tedarikçisi.

 

Tablo ülkemiz için yeterince net ...

 

ABD'ye ihracatımızın dağılımı için tıklayınız

 

SteelData / www.steel-data.com