Yerli ve Yabancı Sanayiye İleri Teknoloji Hammadde 18/05/2021

Yerli ve Yabancı Sanayiye İleri Teknoloji Hammadde

 

Türkiye’nin ilk yüksek vasıflı çelik ve süper alaşımlı nihai ürün üretim ve işleme tesisi yatırıma fiilen başlamaya hazırlanıyor. Most Makina, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 400 bin ton olan vasıflı metal ürün ihtiyacının 165 bin tonunu karşılayacak tesisi kuracak.

Türkiye’de üretimi bulunmayan ve tamamen ithalata bağımlı olduğu vasıflı çelik ve süper alaşım üretimine yönelik yerli girişim yatırım çalışmalarının son aşamasına gelindi. Most Makina, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 400 bin ton olan vasıflı metal ürün ihtiyacının 165 bin tonunu karşılayacak tesisi kuracak.

Most Makina Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atalay, girişimlerinin bir “Özel Amaçlı Şirket (SPV)” olduğunu belirterek, yatırımı gerçekleştirmek için uzun süredir çalışma yürüttüklerini temel hedefin yüksek vasıflı ve süper alaşımlı nihai ürün üretebilen, işleyebilen bir tesisi ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Fabrikanın sanayi 4.0 anlayışıyla kurulacağı için rekabet gücünün çok yüksek olacağını belirten Atalay, “Entegre fabrikanın tüm teknik çalışmaları, ekipman tipleri, kapasiteleri, endüstri 4.0 dahil olmak üzere tanımlandı ve dünyada bu teknolojilerde lider ekipman üreticileri ile görüşmeler yapıldı, teklifler alındı ve nihai aşamaya getirildi” dedi. Atalay, 2021 yılı içinde İzmir’de fiilen yatırıma başlamayı hedeflediklerini belirtti.

 

500 milyon Euro yatırım

Most Makina’nın nihai ürün üretebilen ve işleyebilen bir tesisi hayata geçirmek için 500 milyon Euro yatırım bedelli bir girişimi yürüttüğünü vurgulayan Atalay, yatırım aşamasında 2 bin, işletme sırasında da bin kişi dolayında doğrudan istihdam oluşturulacağını söyledi. Atalay, bu yatırımın bilgi yoğunluklu bir yatırım olduğunu ve tamamlandığında Türkiye’nin bu teknolojiyi kullanabilen ülkeler arasına gireceğini vurguladı.

 

Geniş bir yelpazede kullanılıyor

Yüksek vasıflı çeliklerin makine imalatından kalıplara, beyaz eşyadan demiryoluna, sağlıktan kimyaya ve petrokimyadan enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede kritik önemde bir girdi olduğunun altını çizen Atalay, kendilerinin aynı zamanda talaşlı imalat için ürettikleri ürünü kullanacaklarını kaydetti. Atalay, “Teknoloji hızla gelişmekte ve bu yeni nesil teknolojilerin ülkemizde kullanılabilmesi için yüksek vasıflı malzemelerin de ülke sınırları içerisinde üretilmesi ve sürekliliğinin sağlanması çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu malzemelerin Ar-Ge çalışmalarının, tedarikinin sürekli ve uygun koşullarda yapılabilmesinin de güvence altına alınması gerekiyor” dedi. Atalay, “Burada gördüğümüz fırsatlardan bir tanesi Endüstri 4.0 ve teknolojik ekipman açılımıyla uzun yıllardır sektöre hakim firmaları yakalamaktır. Projemizi önemli kılan diğer bir husus ise bizim üreteceğimiz ürünleri kullanan firmaların hali hazırda ülkemizde var olmasıdır yani diğer bir ifade ile ülkemizde yerli pazarımız mevcuttur ve bu bizim için büyük bir avantajdır. Projemiz bittiğinde teknik kabiliyetler açısından Firmamız Avrupa’da ilk 10 firmadan biri olacaktır. Bütün bunlar bize çok büyük bir heyecan veriyor” dedi.

Türkiye’nin çelik sektöründe dünyada 7. sırada bulunduğunu ancak bazı özel ürünlerde tamamen ithalata bağımlı olduğunu ifade eden Atalay, üretmeyi planladıkları çeliğin birim/ton fiyatının ortalama 3 bin Euro civarında olduğunu belirti. Buna karşı, Türkiye’nin

2019 fiyatlarıyla çelik ihracat birim/ton fiyatının 615 Euro olduğu dikkate alındığında yatırımın öneminin ortaya çıktığını anlatan Atalay, “Yani tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık ciro hedefimiz 500 milyon Euro civarında olacaktır. Halen bu ürünlerin tamamının yurtdışından ithal edildiğini düşündüğümüzde, projemizin gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkacak katma değer ve ithal ikame imkânı çok açık ortadadır” diye belirtti.

 

Cumhuriyetin 100. yılında açılacak

Most Makina Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atalay, arazi tahsisinin tamamlanması ve finansman kapanışının gerçekleşmesiyle birlikte yatırımın bu yıl içinde başlaması ve 2023 yılında üretime geçmeyi hedeflediklerini ve böylece ülkemizin bu alandaki önemli üretim tesisleri arasına gireceklerini ifade etti.

Kaynak: Dünya Gazetesi