Namık Ekinci: 2017 Sektör İçin Daha İyi Bir Yıl Olacak 07/01/2017

Namık Ekinci: 2017 Sektör İçin Daha İyi Bir Yıl Olacak

2016 yılı Türk çelik sektörümüz açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Küresel çapta yaşanan ekonomik ve siyasal belirsizlikler Türk çelik sektörümüzün ticari faaliyetlerini olumsuz etkilerken; son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu sürece eklendi, maliyetlerimiz beklentilerimizin üzerinde arttı.

Sektörümüz 2016'da siyasi ve ekonomik problemlerin yanı sıra sektörel sorunlarla karşı karşıya kaldı. İhracatımızı zorlayan nedenler arasında Çin ve bazı ülkelerin üretim fazlası ürünlerini DTÖ kurallarına aykırı işlemler yaparak ihracata yönlendirmeleri ile ihraç pazarlarımızdan pay almış olmaları bulunmaktadır. Ayrıca en büyük pazarımız olan MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) bölgesinde yaşanan siyasi karışıklıkların talep daralmasına sebebiyet vermiş olması ve ihracat pazarlarımız arasında yer alan bazı gelişmekte olan ülkelerin kendi sanayilerini kurarak ithal ikamesi yaratmaları, diğer taraftan ABD, Kanada, Mısır gibi ülkelerin sektörümüz aleyhine haksız yere açtıkları ticaret davaları bizi olumsuz etkilemektedir.

Sektörümüz bu olumsuzluklara rağmen ihracatını artırmayı başardı. Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarımıza göre; ihracat miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 14,9 milyon tona ulaştı. Sektörümüzün aynı dönemde değer bazındaki ihracatı ise yüzde 10,5 düşüşle 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayı ihracatımız ise miktarda bazında yüzde 11 artışla 1,3 milyon ton, değer bazında ise 12,1 artışla 742 milyon dolara yükseldi. Aralık ayı ihracatımızın artış ile kapanması öngörüldüğünden dolayı yıl sonunda ihracatımızın geçen yıla oranla yüzde 2 oranında artarak 16,4 milyon ton olmasını bekliyoruz.

Son aylarda yakaladığımız olumlu gelişmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini ve 2017 yılı ihracat hedefimizin 2016 yılına göre yukarı yönlü olacağını söyleyebiliriz.

İç piyasa ise kamu yatırımlarının artacağının açıklanması, bazı önemli projelerin devreye girecek olması, kentsel dönüşümün hızlanmasının beklenmesi, çelik ürünlerini girdi olarak kullanan konut, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki satışların iyiye gitmesi nedeniyle 2017 yılında sektörümüzün daha iyi bir yıl geçireceğini öngörüyoruz.

Dış piyasadan kaynaklanan olumsuzlukların sektör ve Bakanlığımızca bertaraf edileceğini ve bunun için yapılacak hukuksal mücadelenin başarılı olacağını düşünüyoruz. Tüm bu beklentilerimiz doğrultusunda 2017 yılı ihracatımızda miktar bazında minimum yüzde 3 artış olacağını umuyoruz.