UI-GREEN: Karbon Ayak İzi Hesaplamanın Yeni Dönemi 21/09/2023

UI-GREEN: Karbon Ayak İzi Hesaplamanın Yeni Dönemi

 

Günümüzde, çevreye zarar vermeden yada olabilecek en minimum düzeyde zarar vererek üretim yapmanın önemi her geçen gün artmakta ve bu durum sürdürülebilirliğin temel koşullarından birisi haline gelmiştir. İşletmelerin karbon ayak izlerini yönetmek ve azaltmak için uygulayabilecekleri en etkin yöntemlerden birisi de, “doğru ve gelişmiş teknolojiyi kullanmak” olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik teknolojinin kullanımı daha önemli hale gelmiştir. Yeşil teknoloji ve sürdürülebilirlik, artık iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve işletmelerin sürekli olarak çevresel etkilerini azaltmaları ve operasyonlarını çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getirmeleri beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda, yeşil üretime sahip olmadan, global piyasalarda yer almak mümkün olmayacağından dolayı, şirketler tedarik ve üretim altyapılarını dönüştürmek, yeşil enerji ve yeşil ürün üretmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır. 

SKDM Nedir?
Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı ile belirlediği sera gazı emisyon azaltımı hedefine ulaşılması açısından uygulamaya aktarılan temel araçlardan birisi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıdır (SKDM).
AB bu mekanizma ile bir yandan yeşil dönüşümün yaratacağı maliyet karşısında Avrupalı üreticilerin rekabet gücünün korunması, diğer taraftan küresel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele çabasının küresel düzeye genişletilmesi hedeflenmektedir.
SKDM ile AB içinde 2005 yılından bu yana uygulanan Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) eşdeğer bir karbon fiyatlandırmasının, SKDM kapsamına giren ürünlerin ithalatı aşamasında da uygulanması öngörülmektedir.
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) tüzüğü 1 Ekim 2023 tarihinde sınırlı olarak uygulamaya girecektir. Bu kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğurmayacak emisyon raporlaması yapılmasını içeren bir geçiş dönemi söz konusu olacaktır.  Bu dönemde şirketlerin sistemlerinin ve altyapılarının bu yeni uygulamaya hazır hale getirilmesi ve Ürün karbon veri tabanının oluşturulması gerekmektedir .
Bu noktada, UI-GREEN ürünü iş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelesinde ve global regülasyonlara uyum sağlamasında önemli bir rol oynayacaktır.


UI-GREEN  Nedir ?
UISAP Green (UI-GREEN), her ürünün karbon ayak izini belirlemek ve bu bilgileri regülasyonlara uygun bir şekilde raporlamak ve entegre etmek için personelleri (Manuel işlemler) iş yükünden kurtarır.
Bu, hem sürdürülebilirlik çabalarının etkinliğinin hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmesine yardımcı olur, hem de şirketlerin yeşil mutabakat protokolüne uyum sağlamalarını kolaylaştırır.
Hem ürünün hem de şirketin hayat döngüsü boyunca karbon ayak izi veritabanının oluşmasını ve hesaplanmasını sağlayarak, şirketlerin gelişim performanslarının ölçümü yanında, gelecekte bu alanda atılacak adımların ortaya konmasına imkân sağlayacak bilgi altyapısının oluşmasına katkıda bulunur. UI-GREEN firmaların karbon ayak izi performanslarını ölçerek, geliştirilmesi gereken alanların veya noktaların tespit edilerek, hangi alanlara odaklanılması gerektiğini ortaya koyar ve imalatçı firmalarımızın geliştirmeleri gereken alanları hızlıca tespit edip gerekli geliştirme ve iyileştirme önlemleri almalarına destek olur.   UI-GREEN, firmaların AB ve global karbon emisyonu standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.
Bu noktada Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma  Merkezi (TESPAM) ile birlikte stratejik iş birliğimiz bulunmaktadır . Regülasyona yön veren kurumların başında gelen TESPAM iklim değişikliği ve çevre çalışmalarını yıllardır sürdürmektedir karbon ayak izi hesaplama çalışmalarında, fonksiyonel kapsamda en büyük güçlerimizden birisidir .
 
UI Green Özellikleri:
1- CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ve ISO 14064 kurallarına uygundur.
2-Herhangi bir MES sisteminde bulunan Green-energy ve Green-steel add-onlarına uygun çalışabilir, Solar sistemlere entegredir.
3-Regülasyonun belirlediği ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) Raporları ilgili formatta çıkarılabilir (xml,xbrl) veya entegre edilebilir (Emisyon faktör yönetimi )
4-Tedarik zinciri (SCM) uygulamalarına entegre edilebilir.
5-Tedarikçilerin , lojistik hizmet sağlayıcıların , üreticilerin ve dağıtıcıların yani kısaca mamül hayat döngüsündeki karbon ayak izini dinamik olarak hesaplayabilir .
6-Ülke regülasyonlarına göre bu sertifikalar uyumlandırılabilir*.
7- ERP ve MES Sistemlerine entegre edilebilir.
8-SAP ECC,S/4  Hana ,  SAP Cloud ürünleri ile birebir uyumludur (Add-on) .
9-Regülasyon değişikliklerine hızlıca adapte olur.
10-Aylık, Yıllık, Haftalık raporlar ürün bazında, tonaj bazında, rota bazında karbon ayak izi detaylı bir şekilde  alınabilir .
***Akredite edilmiş olan kurumların sertifikasyon hesaplamaları geçerlidir.