Gelişmiş Çelik Uygulamaları 31/12/2016

Gelişmiş Çelik Uygulamaları

Dünya Çelik Birliği tarafından, çelik uygulamalarına ilişkin olarak hazırlanan bir çalışmada, çeliğin, en etkin inşaat malzemelerinden birisi olduğu ve en yüksek dayanım-ağırlık oranını sağlayan, oldukça sağlam bir malzeme olduğu hatırlatılarak, yılda 20 milyar ton civarında çeliğin çeşitli üretim faaliyetlerinde kullanıldığı bilgisi verildi.

%100 ve sonsuz kere geri dönüştürülebilen çeliğin, kuvvet, şekillenebilirlik ve diğer önemli performans ölçülerini kaybetmeden, eski ürünlerden yeni ürünler üretilmesine imkân veren ve tüm dünyada inşaat ve imalat sektöründe tercih edilen bir malzeme olduğu belirtilen değerlendirmede, çeliğin aynı zamanda, nihai kullanım ve spesifik kuvvet, dayanıklılık ve geri dönüşüm gibi amaçlar için dizayn edilebildiği kaydedildi.

Yüksek performanslı çeliklerin yeni formüllerinin, araba üreticilerinin daha güçlü ve hafif araçlar üretmesini sağladığı, rüzgâr türbini kulesi inşaatlarında, gücü ve dayanıklılığı nedeniyle kayda değer avantajlar sağladığı bildirilen çeliğin,  sonsuz kere geri dönüştürülebilmesi nedeniyle, çevresel etkenlerin de en aza indirgendiği, ayrıca kuvvetinin, yapı tasarımcılarına yapısal performansı riske atmadan, daha az malzeme kullanma imkânı vermesinin, çeliğin, aynı zamanda yapılardaki enerji tüketimini azaltan, yenilikçi teknolojilerin bir parçası olmasını sağladığı vurgulandı.

Değerlendirme notunda, ayrıca aşağıda belirtilen hususlara yer verildi:

 

Yeni Çeliğin Gelişimi

Yeni çelik uygulamaları, alışılagelmiş malzemeler ile yer değiştirmis ve toplam yaşam döngüsü göz önünde bulundurulduğunda, sera gazı emisyonlarını azaltmada önemli katkıda bulunmuştur.

Ulaşımda Çelik

  • Raylı ulaşımda; trenlerde, raylarda ve altyapıda çelik kullanılması gerekir. Kısa ve orta mesafeli yolculuklarda, raylar, seyahat süresini ve karbondioksit emisyonlarını, diğer ulaşım türleriyle kıyaslandığında, oldukça azaltır.
  • 2015 yılında, bütün dünyada yaklaşık 90 milyon araç üretimi yapılmış olup; araç başına kullanılan çelik, ortalama 900 kg’dır.  Otomotiv sektöründe yaklaşık toplam 80 milyon ton çelik tüketilmiştir. Gelişmiş Yüksek Kuvvetli Çelik (AHSS), bugün neredeyse bütün yeni araçlarda kullanılmaktadır. Bugünkü araçların yarısından fazlasında çelik kullanılmaktadır. Ayrıca AHSS kullanımı, güvenliği arttıran, yakıt ekonomisini geliştiren, daha hafif ve çok daha kaliteli araçların üretimini sağlamaktadır.
  • Yeni seviye AHSS’lerin kullanımı ile birlikte, araçların ağırlığı, diğer çelik türlerinden yapılanlara kıyasla, %25-39 seviyesinde azalmıştır. Araç üretiminde AHSS kullanımı sayesinde, 5 kişilik bir arabanın ağırlığı, 170 ila 270 kg arasında azaltılabilmekte, böylece, aracın ömrü boyunca 3 ila 4.5 ton arasında sera gazı emisyonun tasarrufu yapılabilmektedir.  Söz konusu sera gazı emisyonu, araçta kullanılan çeliğin tümünün üretimi sırasında salınan karbondioksit gazının toplamından daha fazla bir miktarı temsil etmektedir.
  • Dünya Çelik Derneği üyelerinin çoğu, yenilikçi yüksek güçlü çeliklerin yeni kalitelerini geliştirmiştir. Söz konusu kaliteler, araç parçalarının güvenlikten ödün vermeden, daha ince ve daha hafif şekilde üretilmesini sağlamaktadır.
  • Dünya Çelik Derneği’nin otomotiv kanadı olan WorldAutoSteel firması, 2013 yılında, elektrikli araçlar için, tam donanımlı, çelik-yoğun tasarımlarını, 3 yıllık bir çalışmanın sonunda tamamlamıştır. FutureSteelVehicle (FSV) olarak bilinen proje, aracın, motor hariç, ana yapısının ağırlığını 188 kg’a kadar düşürmekte ve sera gazı emisyonlarını (SGE) %70 oranında azaltmaktadır. FSV projesi, 2007 yılında başlamıştır ve 2015-2020 arasında üretilecek arabalar üzerine çalışmaktadır.

Enerjide Çelik      

Enerji, fosil yakıtlardan, nükleerden veya yenilenebilir kaynaklardan üretilmesine rağmen, üretim işlemi ve dağıtım yolları çeliğe bağlıdır. Çelik, elektrik direklerinde, offshore petrol platformlarında, hidroelektrik güç istasyonlarında ve beton yapıları güçlendirmek için kullanılmaktadır. Elektrik enerjisini, kullanılabilir enerjiye dönüştürmek için ihtiyaç duyulan elektrikli çelik olmadan, hiçbir jeneratör, dönüştürücü veya elektrikli motor çalışamaz. Çelik, aynı zamanda, güneş enerjisini elektriğe veya sıcak suya çevirirken de önemli rol oynar. Güneş termal panellerinde, pompalarda, tankerlerde ve ısı değiştiricilerinde temel unsur olarak kullanılır. Çelik, ayrıca dalga enerjisi cihazlarının imalatında da kullanılır.