Soykan, “İlklerin Fabrikası Kardemir’in 83. Yılı Kutlu Olsun” 03/04/2020

Soykan, “İlklerin Fabrikası Kardemir’in 83. Yılı Kutlu Olsun”

 

KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin SoykanKARDEMİR’in kuruluşunun 83. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

 

Kardemir’i Fabrikalar Kuran Fabrika ve İlklerin Fabrikası olarak betimleyen Soykan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Bugün, KARDEMİR’in kuruluşunun 83, özelleştirilmesinin ise 25. yıldönümü. 83 yıl öncesine gittiğinizde; kurtuluş savaşından çıkmış bir ulusun yokluk ve yoksulluk içinde ağır sanayi hamlesini başlattığını ve savaş meydanlarında kazandığı siyasi ve askeri zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmak üzere, Karabük Demir Çelik Fabrikaları gibi tesislerle iktisadi atılımlar için yola koyulduğunu görürsünüz. 25 yıl öncesine gittiğinizde ise, Cumhuriyetimizin en önemli eserlerinden biri olan bu fabrikaları, çalışan işçisinden sendikasına, esnafından tüccarına, sanayicisinden emeklisine kadar tüm Karabük halkının dünyada eşine az rastlanır bir sahiplenme duygusu ile bu esere sahip çıktığı, fabrikalarını yeniden ihya etmek için yeni bir heyecanla yola koyulduğu görülür.

 

3 Nisan 1937 tarihinde atılan temelden sonra 2,5 yıl gibi kısa bir sürede böylesi büyük bir entegre tesisin üretime başlaması, yine insanımızın çalışkanlığı, azim ve inancının sonucudur. 10 Eylül 1939 tarihinde Kardemir’de üretilen ilk Türk Demiri ile başlayan çelik üretimi bugün Türkiye’yi dünyanın 8’inci, Avrupa’nın ise 2’inci en büyük üreticisi konumuna taşımış, çelik sektörü Türkiye’nin en önemli ihracatçı sektörlerinden biri olmuştur.

 

Türkiye’nin bu gelişiminde hiç şüphesiz ki her bir Karabük’lünün emek ve alın teri vardır. Bu vesileyle, ulusal sanayileşme hamlemizin en önemli yapı taşı olarak KARDEMİR’in kurulmasının sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, temelini atan dönemin başbakanı İsmet İnönü’yü, ülkemizin dört bir yanından gelerek Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına emek ve alın terleriyle katkı veren herkesi minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atalarından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için halen alın ve akıl teri döken tüm çalışanlarımızı da içtenlikle selamlıyorum.

 

FABRİKALAR KURAN FABRİKA ‘KARDEMİR’

Ülkemizin geleceğini şekillendiren, ideallerini ve hayallerini gerçekleştiren, endüstriyel atılımlarına öncülük ederek arkasına taktığı yeni katarlar ve yetiştirdiği idealist insanlarla sanayinin ülke geneline yayılmasını sağlayan, “Fabrikalar kuran fabrika” unvanı ile adını Türk sanayisine çelik harflerle yazdıran ve sadece hayat bulduğu Karabük’ün değil, ülkemizin kalkınmasında üstlendiği misyonla tüm Türkiye’nin gözbebeği olan KARDEMİR, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmuştur.

 

Özelleşme sonrası geride kalan çeyrek asırda 2 Milyar doların üzerinde yatırımın yapıldığı Kardemir’de, üretim kapasiteleri 500 bin tonlardan 2,5 Milyon tonlara taşınmış; ray, kangal, demiryolu tekeri gibi katma değeri yüksek ürünlerle ürün yelpazesi genişletilmiştir. KARDEMİR; raylı sistemler, otomotiv, savunma sanayii, makine imalat sektörü gibi sektörlere farklı çelik kaliteleri sunabilen, gerçekleştirdiği enerji yatırımları ile tükettiği elektrik enerjisinin büyük bir kısmını kendisi üretebilen, 150 Milyon $’ın üzerindeki çevre yatırımı ve milyonlarca liralık sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren, tüm bu yatırımlarla dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi, paydaşları için dünden daha çok değer oluşturan bir şirket haline gelmiştir.

 

İLKLERİN FABRİKASI KARDEMİR

İlklerin fabrikası KARDEMİR, bugün ray ve demiryolu tekeri üreten Türkiye ve dünyanın sayılı üreticilerinden birisidir. Kalın kangal ve ağır profilde Türkiye’nin tek üreticisidir. 2019 yılında Karabük’e kazandırdığı AR-GE merkezi ve oluşturulan çalışma grupları ile ülkemizin milli hamlelerine daha çok katkı sunmaya çalışmakta, Cumhuriyetimizin 100 yıl hedefleriyle uyumlu bir şekilde başlattığı dijital dönüşüm projesi ile daha hızlı, daha esnek ve daha dijital bir üretim ve yönetim yapısına doğru yol almaktadır.

 

Kuracağımız 1.000.000 ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın ve çelikhane bölgesindeki yeni konverter yatırımı ile birlikte üretim kapasitelerimiz tüm üretim proseslerinde 3,5 Milyon tona ulaşacaktır.

 

Tüm Karabüklülerin ve paydaşlarımızın güven ve desteği ile sürdürülebilir başarıları kovalayan Kardemir’e alın ve akıl teriyle katkı veren ve Kardemir’in ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline getiren çalışanlarımızı, tüm yöneticilerimizi minnet ve şükranla anarken, aramızdan ayrılanları hayırla yad ediyor, hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren dünyamız ve ülkemizin bir an evvel sağlıklı günlere kavuşması temennisiyle, tüm Karabük’lüleri ve çalışanlarımızı selamlıyorum.

 

Karabük’ün ve Kardemir’in 83. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”

 

Türkiye’nin Sanayileşmesinde Büyük Bir Adım

KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARININ TEMELİ ATILDI

3 Nisan 1937

Milletlerin Tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Türk ekonomi tarihînin önemli köşe taşlarından birisi de Karabük Demir Çelik Fabrikasının kurulmasıdır... Büyük Atatürk, Liderliğindeki Genç Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birisi de ekonomik kalkınma ve sanayileşmedir. Sanayileşme için ana hedeflerden birisi de entegre demir çelik tesislerinin, en uygun yerde ve süratle kurulmasıdır.

 

Demir çelik sanayisinin kurulmasına yönelik ilk girişimlere İktisat Vekâleti tarafından 1925 yılında başlatılır.. Ancak demir çelik sanayisinin kuruluşu ile ilgili mevzuat altyapısı hazırlanmasına karşılık 1932 yılına kadar bu konuda bir sonuca varılamamıştır.

 

1932 yılında ise yabancı uzmanlara yeniden inceleme ve araştırma yaptırılmış, Demir Çelik sanayisinin kuruluş yerinin ve karşılaşılabilecek problemlerin tespiti için Sümerbank ve Genel Kurmay temsilcilerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucu Türkiye'nin ilk entegre demir- çelik sanayinin; maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demiryolu güzergahında bulunuşu, jeolojik bakımdan ağır endüstrinin kurulmasına elverişli olması ve stratejik uygunluğu nedeniyle 13 hanelik Karabük Köyü'nde kurulmasına karar verilmiştir. Tesislerin yapımı ise, 10 Kasım 1936 tarihinde İngiliz Hükümeti ile imzalanan 2,5 Milyon Sterlinlik kredi anlaşmasına dayalı olarak H.A.Brassert Firmasına ihale edilmiştir.

 

Tesisin temeline ilk harcı, 3 Nisan 1937 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü koymuş bu ilk harçtan sadece bir yıl sonra 1 Mart 1938 yılında makine montajlarına başlanılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları, Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin üstün çabaları sayesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak, 6 Haziran 1939'dan itibaren peyderpey işletmeye alınmıştır.

 

Başlangıçta Sümerbank'a bağlı bir müessese olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir Çelik Fabrikaları, işletmenin muhtelif ünitelerin ilavesi ile genişletilmesi üzerine 13.05.1955 yılında Sümerbank'tan ayrılarak bağımsız bir İktisadi Devlet Teşekkülü durumuna gelmiş ve "Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü" adını almıştır. Etibank'ın bir müessesesi olan Divriği Demir Madenlerinin de bünyesine katılmasıyla 1976 yılına kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdüren Karabük Demir Çelik Fabrikaları, bu tarihten sonra Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yeniden yapılandırılmış ve Genel Müdürlüğe bağlı bir müessese haline getirilmiştir. Karabük Demir Çelik Fabrikalarının yapısındaki en önemli değişiklik ise 1994 yılında gerçekleşmiştir.

 

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının, 5 Nisan 1994 tarihli ekonomik istikrar kararları çerçevesinde kapatılmasına karar verilmiştir. Ancak, ülkemize sayısız hizmetleri olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kapatılması kararına karşı, fabrikada örgütlü bulunan Çelik İş Sendikası ve bağlı çalışanlarıyla birlikte tüm yöre halkı büyük tepki göstermiş ve kamuoyunda oluşan bu tepkiler Karabük Demir Çelik Fabrikaları için yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Dönemin hükümeti ile sürdürülen uzun görüşmeler sonrasında fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması sağlanmış ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi, yöre halkı ve fabrika çalışanlarının kurduğu KARDEMİR A.Ş'ne 30.03.1995 tarihinde devredilmiştir...