Eurofer: 2018 Beklentileri Olumlu, Ancak Ticari Anlaşmazlıklar Risk Kaynağı 10/05/2018

Eurofer: 2018 Beklentileri Olumlu, Ancak Ticari Anlaşmazlıklar Risk Kaynağı

 

Eurofer, Çelik Piyasası ve Görünümü 2018-2019 raporunda sektörün gelişimine ilişkin göstergeleri paylaştı ve geleceğe ilişkin öngörülerine yer verdi. Rapora göre, 2017 yılında, iç ve dış piyasalardaki olumlu gelişmelerin desteğiyle AB çelik piyasası sağlıklı bir gelişim gösterdi. Büyümenin itici gücü yatırım ve ihracat oldu. Ekonomik unsurlar geleceğe ilişkin ümit verici olsa da, artan korumacılık tehdidi ve global ticaret savaşlarına neden olabilecek misilleme hamleleri, pozitif gelişmenin karşısındaki kilit riski teşkil ediyor.

 

AB ekonomisi 2017 yılında, % 2.5 oranında büyüyerek, 2007 yılından bu yana en yüksek performansını gösterdi. Büyüme beklentisi 2018 yılı için % 2.2 ve 2019 yılı için % 1.9 seviyesinde.

 

Çelik Kullanıcısı Sektörler

Çelik kullanıcısı sektörlerin faaliyetleri 2017 yılında % 5 oranında artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğinde % 2.7 oranında büyüyen çelik kullanıcısı sektörlerin faaliyetlerinin, 2018 yılı tamamında % 2.8 ve 2019 yılında % 1.9 oranında büyümesi bekleniyor.

 

2017 yılında % 4.8 oranında büyüyen AB inşaat sektörünün, 2018 yılında % 2.8 ve 2019 yılında % 2.2 ile büyümesini sürdüreceği öngörülüyor.

 

2017 yılında % 3.7 oranında büyüyen otomotiv sektörünün üretiminin, 2018 yılında % 1.8 ve 2019 yılında % 0.9 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

 

Makine sektörünün üretimi 2017 yılında % 6 oranında artış gösterdi. Makine sektörünün üretiminin, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla % 4 ve % 2.3 oranında yükselmesi bekleniyor.

 

AB boru sektörünün üretimi 2017 yılında % 7.2 gibi güçlü bir oranda artış gösterdi. Almanya ve İspanya’da çift haneli oranlarda büyüme gözlendi. Üretimdeki artışın itici gücünü uluslararası boru hattı piyasalarının güçlü talebi oluşturdu. 2018 yılında üretimin sabit kalacağı, 2019 yılında ise % 0.7 oranında artacağı tahmin ediliyor.

 

Çelik Tüketimi

2017 yılında % 4 oranında artış gösteren AB’nin reel çelik tüketiminin, 2018 yılında % 2.1 ve 2013 yılında % 1.3 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

 

Çelik İthalatı

2017 yılında AB’nin toplam çelik ithalatı % 1.8 oranında düşüş gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin geçici veriler, yassı ürün ithalatında % 2 düşüş ve uzun ürün ithalatında % 49 oranına artış olmak üzere, toplam nihai mamul ithalatının % 8 oranında artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle inşaat demiri ithalatında yaşanan % 120 oranındaki artış dikkat çekiyor. Uzun ürün ithalatında Türkiye’den % 117 ve  Rusya’dan % 59 oranında artış yaşanmış olması dikkat çekiyor.  

 

2017 yılında AB’nin en büyük çelik ithalat kaynakları Hindistan, Türkiye, Çin, G. Kore ve Rusya oldu. Sözkonusu 5 ülke toplam ithalatın % 63’üne sahip oldu. Çelik ithalatı Hindistan’dan % 96, Türkiye’den % 64 oranında artış gösterdi. Sözkonusu ülkelerden yapılan ithalattaki artış, Çin, Rusya, Ukrayna ve Brezilya gibi AB’nin anti-damping önlemlerine maruz kalan ülkelerden yapılan ithalattaki düşüşleri dengeledi.  Diğer taraftan Vietnam’dan yapılan ithalatın % 695 ve Mısır’dan yapılan ithalatın % 593 gibi oldukça yüksek bir oranda yükselmiş olması dikkat çekti.

 

Çelik İhracatı

2017 yılında AB’nin en büyük ihraç pazarları Türkiye, ABD, İsviçre, Cezayir ve Kanada oldu. AB Toplam çelik ihracatının % 53’ünü sözkonusu 5 ülkeye gerçekleştirdi. Cezayir’in ithalata uyguladığı sınırlama nedeniyle, AB’nin Cezayir’e inşaat demiri ihracatı % 66 oranında geriledi.

 

2017 yılında AB’nin toplam çelik ihracatının % 59’u yassı ürünler ve % 33’ü uzun ürünler olmak üzere, % 92’si nihai mamullerden, % 8’i ise yarı mamullerden oluştu.

 

Çelik Dış Ticaret Dengesi

İthalatındaki hafif düşüş ve ihracatındaki küçük oranlı artış nedeniyle, AB’nin çelik ürünleri dış ticaret açığında büyük bir değişim yaşanmadı. 2017 yılında AB’nin net çelik ithalatı 10.9 milyon tondan, 9.9 milyon tona geriledi. Yarı mamullerde net ithalat 8.3 milyon tondan 6.7 milyon tona gerilerken, nihai mamullerde net ithalat 2.6 milyon tondan, 3.2 milyon tona ulaştı. Yassı ürünlerde net ithalat % 10 oranında artışla 6 milyon tondan, 6.6 milyon tona yükselirken, net ihracatın sözkonusu olduğu uzun ürünlerde ise, toplam net ihracat 2016 yılındaki 3.9 milyon tondan 2.8 milyon tona geriledi.

 

Ülke bazında en büyük çelik ürünleri dış ticaret açığı Rusya, Ukrayna, Hindistan, G. Kore ve Çin’e karşı verildi.

 

2018 yılının ilk 2 ayında da AB’nin çelik dış ticaret açığı büyümeye devam etti ve yıllıklandırılmış bazda 18.2 milyon tona ulaştı. Uzun yıllar sonra uzun ürünlere ilk kez net ithalatçı pozisyonuna geçilirken, AB’nin yassı ve yarı ürünlerdeki net ithalatçı pozisyonu büyümeye devam etti.