SteelData Rakamlarla Gündem – Nisan 2018 09/05/2018

SteelData Rakamlarla Gündem – Nisan 2018

 

 

Mart ayında Çin’in demir cevheri ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla % 10.2 oranında düşüşle, 95.6 milyon tondan 85.8 milyon tona geriledi. İthalat Şubat 2017’ye göre ise % 1.8 yükseldi. Çin’in ilk çeyrek ithalatı ise 271 milyon ton seviyesinde sabit kaldı.

 

Mart ayında, Çin’in nihai çelik ihracatı % 25 düşüşle, 7.6 milyon tondan, 5.7 milyon tona geriledi. Ancak ihracat Şubat 2017’deki 4.9 milyon tona göre % 16 oranında arttı. İlk çeyrekte Çin’in nihai çelik ihracatı % 26 düşüşle, 15.2 milyon tonda kaldı.

 

Tosyalı Holding 7 milyar dolar tutarında yatırımla, 8 milyon ton kapasiteli entegre çelik tesisi ve demir cevheri madenciliği yatırımı yapacağını açıkladı.

 

Tosyalı, globdal düzeyde çelik üretim kapasitesini 20 milyon tona yükselterek dünyanın en büyük 20 üreticisi arasında yer almayı hedeflediğini duyurdu.

 

İtalya’da yerleşik Ilva tesisini alabilmek ve bunun önündeki rekabet engelini aşabilmek için, ArcelorMittal 6 ülkedeki (İtalya, Romanya, Makedonya, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti) 11 milyon tona varan yassı çelik kapasitesini elinden çıkartma kararı aldı ve bu planı AB Komisyonu’na sundu.

 

Thysenn Krupp ile Tata Steel’in yılıln ilk yarısında % 50:50 ortaklıkla birleşme işlemlerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

Çin’in en büyük çelik tesisi Baowu Steel, 2017 yılında net kârını iki misli artışla 3 milyar dolar seviyesine çıkarttı. Baowu Steel 2017 yılında % 21 artışla, 45.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Firmanın nihai çelik ihracatı ise, 4.10 milyon tondan, 3.85 milyon tona geriledi.

 

Son İran yılında (20 Mart 2017-20 Mart 2018) İran’ın çelik ihracatı % 53 artışla, 8.1  milyon tona, kütük ve blum ihracatı ise 3 misli artışla 4.5 milyon tona yükseldi.

 

2018 yılında, Kuveyt Hükümeti, yol ve ilgili altyapı projelerine toplam 26 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

 

İlk çeyrekte, Brezilya’nın slab ihracatı % 11 düşüşle 2 milyon tondan, 1.80 milyon tona geriledi.

 

2017 yılında Suudi Arabistan’ın yassı çelik ithalatı % 25 düşüşle, 2 milyon tonda kaldı.

 

Çin Karbon Endüstrisi Derneği’ne göre, 2017 yılında Çin’in grafit elektrot üretimi % 17 artışla, 591.000 tona ulaştı. Derneğin açıklamasına göre, Çin’de toplam kapasiteleri 500.000 ton/yılın üzerinde 10’dan fazla yeni elektrot tesisi yatırımı bu yıl içerisinde yapılacak. Çinli GF Securities’in tahminine göre, 2020 yılında global düzeyde grafit elektrot arzının 1.59 milyon tona çıkacağı, ancak talebin 1.43 milyon tonda kalacağı öngörülüyor.

 

Almanya Hükümeti, aralarında çelik sektörünün de yer aldığı enerji yoğun sanayilerde, çevrenin korunmasına yönelik yeni bir teşvik programı başlattı. Programa göre, Hükümet alternatif bir “sıfır emisyon teknolojisi” geliştiren firmanın harcamalarının % 50’sini karşılayacak. Almanya çelik sektörü her yıl 56 milyon ton CO2 emisyonu açığa çıkartıyor ve yeni teknolojilerle bunun % 80 oranında azaltılması hedefleniyor.

 

Almanya çelik sektörünün yıllık karbondioksit salınımı 56 milyon ton iken, 2017 yılında Türk çelik sektörünün karbondioksit salınımı 27 milyon ton seviyesinde…

 

Avrupalı çelik üreticileri, her 1 tonluk CO2 salınımı için 8 € tutarında izin satın alıyor. 2021 yılından sonra, 1 tonluk CO2 salınımı izninin maliyeti 25 € seviyesine çıkacak. Hem çevre hem de maliyetler açısından, düşük CO2 emisyonuna sahip teknolojilerin geliştirilmesi çelik sanayi açısından önemli.

 

POSCO, kuruluşunun 100. yılı olan 2068'de 500 milyar $ satış ve 65 milyar $ işletme kârı hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için, çelik dışında yeni alanlarda da büyümeyi hedefliyor. (Mevcut kazancının % 80'ini çelikten)

 

Nijerya Hükümeti, Port Harcourt – Maiduguri demiryolu projesi yatırımı için 15 milyar dolar tutarında kredi temin görüşmelerine devam ediyor.

 

2017 yılında, Çin’de yerleşik Angang Steel’in çelik üretim maliyetlerinin % 80.8 oranındaki kısmını hammadde ve yakıt girdileri oluşturdu. Hammadde ve yakıt girdilerinin maliyetler içerisindeki payı 2017 yılında, % 73.1 seviyesinde idi.

 

BVSE: 2016 yılında 23.2 milyon ton olan Almanya’nın hurda tüketimi, 2017 yılında 25 milyon tona ulaştı. Hurda ihracatı % 1.8 düşüşle, 8.7 milyon ton, ithalatı ise % 6.4 artışla 4.6 milyon ton oldu.

 

2018 yılında Fas’ın filmaşin ithalat kotası % 10 civarında artışla, 146.000 tona yükseltildi. Sözknousu kotanın % 30 civarındaki kısmı Rivera Metal’e ait.

 

Anshan Iron and Steel Group (Ansteel) 2018 yılının ilk çeyreğinde, toplam kazançlarını % 11 artışla 3.4 milyar dolara, net kârını da % 49 artışla, 252 milyon dolara yükseltti.

 

2018 yılında dünya nihai çelik tüketiminin 2017 yılındaki 1 milyar 587 milyon tondan, %1.8 artışla, 1 milyar 616 milyon tona ve 2019 yılında %0.7 artışla, 1 milyar 627 milyon tona yükselmesi bekleniyor. Çin’in çelik tüketiminin 2018 yılında sabit kalması, 2019 yılında ise, inşaat faaliyetlerindeki daralmanın devam etmesi nedeniyle % 2 oranında küçülmesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerin çelik tüketimlerinin 2018 yılında % 1.8 ve 2019 yılında % 1.1 oranında büyümesi bekleniyor. Çin haricinde kalan gelişmekte olan ekonomilerin çelik talebinin 2018 yılında % 4.9 ve 2019 yılında % 4.5 oranında büyümesi bekleniyor.

 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, 2016 yılında boyalı sac (GTİP 721070, 721090) ithalatına karşı başlattığı korunma önlemi soruşturmasında, önlem kararı aldı. Önlem 15 Mayıs 2018 itibariyle 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Önlem kapsamında KİK dışından yapılan boyalı sac ithalatında ilk yıl 169 $/ton, ikinci yıl 153 $/ton ve üçüncü yıl 137 $/ton ilave gümrük vergisi uygulanacak.

 

20 Mart 2018 tarihinde sona eren İran yılında, İran % 18 artışla 38 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirdi. DRI üretimi ise % 14 artışla, 19 milyon tona ulaştı.

 

Nijerya’nın Lagos kentinde 2.7 milyar dolar tutarında yatırımla büyük bir köprü ve bağlantı yolları projesine 2018 sonunda başlaması bekleniyor.

 

Yılın ilk çeyreğinde, Posco’nun konsolide işletme kârı % 9 artışla 1.4 milyar dolar oldu. Sözkonusu kârın % 75’i çelik alanındaki faaliyetlerden geldi. Posco, satışlarının % 43’ünü ihraç pazarlarına yaptı.

 

ABD, Section 232 vergilerinden muaf tutulacak olan müttefikleri için kota uygulayacağını açıkladı. Arjantin, Avustralya ve Brezilya ile prensipte anlaşmaya varılırken, AB, Kanada ve Meksika ile henüz bir uzlaşma sağlanmadı. Bu nedenle, sözkonusu ülkeler için vergilerin yürürlüğe gireceği ve ABD yönetiminin karar alacağı tarih 1 ay süreyle uzatıldı.

 

Brezilya Hükümeti, ABD’ye nihai çelik ürünü ihracatında, 2015-2017 ortalamasının % 70’i kadar ve yarı mamul ihracatında, ABD’ye aynı dönemdeki ihracatının % 100’ü kadar yıllık ihracat kotasını kabul etti. Brezilya sözkonusu kotayla, ABD’ye yönelik çelik ihracatını % 25 ilave vergiden muaf tutmuş olacak.

 

Ukrayna yılın ilk çeyreğinde % 3.7 düşüşle, 3.8 milyon ton toplam çelik ihracatı gerçekleştirdi.

 

Mayıs ayında Çin 35.000 ton hurda ihraç etti. Uluslararası Geridönüşüm Bürosu (BIR), 2017 yılında 54 milyon ton seviyesinde bulunan Çin’in EAO’lu çelik üretiminin birkaç yıl içerisinde 100 milyon tonu aşmasını beklediklerini açıkladı.

 

İran Çelik Üreticileri Derneği: “Mart 2019’da sonra erecek olan mevcut İran yılında % 19 artışla 26 milyon ton çelik üretilmesi, toplam çelik ihracatının da 9.5 milyon tondan 12-13 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor. Üretimi destekleyecek ana unsurlardan birisi yarı mamul ihracatındaki büyüme olacak, ancak yarı mamullerde yeni pazarlar bulmamız gerekiyor”

 

Türkiye (Ocak-Mart 2018)

Türkiye’nin ham çelik üretimi % 7.9 artışla, 9.54 milyon tona ulaşırken, üretimdeki 700.000 tonluk artışın % 92’si elektrik ark ocaklı tesisler, % 8’i entegre tesisler tarafından gerçekleştirildi. Üretimdeki artışın % 72’si kütükte, % 28’si slabda gözlendi.

 

EAO tesislerinin ham çelik üretimi % 10.8 oranında artarken, BOF tesislerin üretimindeki artış % 2’de kaldı.

 

Türkiye’nin ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranı, % 69’dan % 75’e yükseldi.

 

Türkiye, % 11.7 oranında (1.08 milyon ton) artışla, 10.33 milyon ton nihai çelik üretti. Üretimin % 63’ü uzun mamullerden % 37’si yassı mamullerden oluştu.

 

Türkiye’nin çelik tüketimi % 12.7 oranında artışla, 8.73 milyon tona yükseldi. Tüketimdeki 1 milyon tonluk artışın % 73’ü uzun çeliklerden oluştu. Uzun çelik tüketimi % 20.9 oranında artış gösterdi.

 

Yassı ürün ihracatı % 23 oranında artarken ithalatı % -2.1 oranında düşüş gösterdi ve yassı ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı miktarda % 62 ve değerde % 56 seviyesine ulaştı. Bu oranlar 2017 yılının ilk çeyreğinde sırasıyla % 46 ve % 48 idi.

 

Uzun ürün ihracat miktarı % -5.8 düşerken, ithalatı % 3.1 oranında arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, miktar bazında % 741, değer bazında ise % 474 olarak gerçekleşti.

 

Yarı mamul (kütük ve slab) ihracatı % -65 oranında gerilerken, ithalatı % 17.8 oranında yükseldi. Yarın ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, % 8 olarak gerçekleşti.

 

Boru ihracatı % -2.1; ithalatı % 29.4 oranında geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı miktarda % 403 olarak gerçekleşti.

 

Hurda ithalatı % 26 oranında artış gösterirken, yarı mamul ithalatı da % 18 oranında yükseldi. Bu durum, hem ham çelik hem de mamul üretimindeki ivmelenmeyi ortaya koyuyor.

 

2018 yılının Ocak-Mart döneminde,

- Yarı ürünlerde (kütük ve slab); birim ihraç fiyatımız 677 $/ton, birim ithalat fiyatımız 522 $/ton,

 

- Uzun ürünlerde; birim ihraç fiyatımız 595 $/ton, birim ithalat fiyatımız ise 930 $/ton,

 

- Yassı ürünlerde; birim ihraç fiyatımız 704 $/ton birim ithalat fiyatımız 781 $/ton,

 

- Boru ürünlerinde; birim ihraç fiyatımız 861 $/ton ve birim ithalat fiyatımız 1728 $/ton

 

- Toplam çelik ürünlerinde ise; birim ihraç fiyatımız 811 $/ton ve birim ithalat fiyatımız 833 $/ton olarak gerçekleşti.