Worldsteel: Dünya Çelik Tüketiminde Büyüme Devam Edecek 17/04/2018

Worldsteel: Dünya Çelik Tüketiminde Büyüme Devam Edecek

 

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya çelik tüketimine ilişkin 2018 ve 2019 yılı beklentilerini içeren Kısa Vadede Görünüm – Nisan 2018 raporunu yayımladı. Buna göre 2018 yılında dünya nihai çelik tüketiminin 2017 yılındaki 1 milyar 587 milyon tondan, 2018 yılında % 1.8 artışla, 1 milyar 616 milyon tona ve 2019 yılında % 0.7 artışla, 1 milyar 627 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

 

Çelik talebi global ekonomideki olumlu ivmelenmeden faydalanıyor, ancak global ticaretten artan tansiyonun yarattığı risklerle karşı karşıya…

2018 yılında, yüksek güven, yatırımlardaki artış ve emtia fiyatlarındaki iyileşme gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, global seviyede talepte çelik talebinde toparlanmaya imkan sağlıyor. 2019 yılında büyümede beklenen yavaşlamada, Çin’deki keskin daralma ile yüksek faiz oranlarından kaynaklanan yatırım ivmesindeki yavaşlama etkili olacak.

 

En Büyük 10 Çelik Tüketicisi Ülke

 

 

milyon ton

% büyüme

 

 

2017

2018 (t)

2019 (t)

2017

2018 (t)

2019 (t)

1

Çin

736,8

736,8

722,1

8,3

0,0

-2,0

2

ABD

97,7

100,3

102,3

6,4

2,7

2,0

3

Hindistan

87,2

92,0

97,5

4,3

5,5

6,0

4

Japonya

64,4

64,5

64,9

3,7

0,2

0,6

5

G. Kore

56,4

57,0

57,5

-1,2

1,1

1,0

6

Almanya

41,8

42,0

41,9

3,1

0,5

-0,2

7

Rusya

40,6

41,5

42,1

5,1

2,2

1,4

8

Türkiye

36,1

37,9

39,8

4,8

5,0

5,0

9

Meksika

26,4

27,3

27,7

4

3,4

1,5

10

İtalya

24,5

24,9

25,2

1,8

1,6

1,1

 

Beklentileri olumsuz yönde etkileyecek gelişmeler arasında yer alan global düzeyde ticari gerilimin tırmanması, artan enflasyonist baskılar ve ABD ile AB’nin para politikalarını sıkılaştırmaları gibi gelişmeler de, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir, yüksek miktarda borçlu olan gelişmekte olan ekonomilere zarar verebilir.

 

Çin hız kesecek

2017 yılında, Çin’de kamu destek paketleri inşaat sektörünü bir miktar hareketlendirmişti. Ancak bu desteklere rağmen, yatırımlar gerilemeye devam etti ve çelik talebindeki büyüme yavaşama eğilimini sürdürdü.

 

2018 ve 2019 yıllarında Çin’in GSYH artılının hafifte yavaşlaması bekleniyor. Ancak Hükümet tüketim kaynaklı büyüme modeline odaklanmaya devam edeceğinden, yatırımlardaki azalmanın da sürmesi bekleniyor.

 

Çin’in çelik tüketiminin 2018 yılında sabit kalması, 2019 yılında ise, inşaat faaliyetlerindeki daralmanın devam etmesi nedeniyle % 2 oranında daralması bekleniyor. İmalat sanayi sektörlerinden makine sanayinin, global ekonominin güçlü seyrine paralel olarak büyümesi beklenirken, otomotiv ve ev aletleri sektörlerindeki büyümenin hız keseceği öngörülüyor.

 

Her ne kadar kuruluşlar ve yerel hükümetlerin yüksek borçluluk oranları endişe yaratsa da, Çin ekonomisi için kısa vadede bir sert iniş pek mümkün görünmüyor.

 

Gelişmiş ekonomilerin görünümü olumlu

Gelişmiş ekonomilerin çelik tüketimlerinin 2018 yılında % 1.8 ve 2019 yılında % 1.1 oranında büyümesi bekleniyor.

 

ABD’nin çelik tüketimine ilişkin beklentiler, güçlü ekonomik temeller (yüksek güven sayesinde tüketim ve yatırımların güçlü olması, artan gelirler ve düşük faiz oranları)  nedeniyle olumlu seyrini sürdürüyor. ABD imalat sanayi, düşük değerli dolar ve artan yatırımlardan destek alıyor. Konut fiyatlarındaki artış ile konut dışı inşaat sektörünün de istikrarlı seyri, inşaat sektörünün de sağlıklı bir büyüme içerisinde olacağına işaret ediyor.

 

AB ekonomisi, coğrafi olarak genişleyen toparlanma sayesinde, güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Canlı iç ve dış taleple, yatırımların büyümenin en büyük itici gücü olmaya devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan da, düşük enflasyon ile gelir artışının özel tüketimini desteklenmesi bekleniyor.

 

Yükselen faiz oranları ve doyum etkisi nedeniyle, ABD ve AB’de otomotiv sektörünün bir miktar yavaşlayacağı öngörülüyor.

 

Japonya’da artan yatırımlar ve kamu desteğinden yararlanacak olsa da, çelik talebindeki büyümenin hızı ‘yaşlanan nüfus’ gibi yapısal faktörlerce sınırlanacaktır.

 

Artan tüketici güvenine rağmen, Güney Kore’de çelik tüketim artışı yüksek tüketici borçları, inşaat sektöründeki yavaşlama ve zor bir dönemden geçen gemi inşa sektörü nedeniyle sınırlanacaktır.

 

Gelişmekte olan ekonomiler büyüme ivmesini sürüklüyor

 Çin haricinde kalan gelişmekte olan ekonomilerin çelik talebinin 2018 yılında % 4.9 ve 2019 yılında % 4.5 oranında artması bekleniyor.

 

Petrol ve emtia fiyatlarındaki toparlanma, MENA bölgesi için beklentileri olumlu yönde etkiledi. Jeopolitik istikrarın sağlanması halinde, yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle, bölgenin talebine ilişkin beklentiler daha da yükselebilir.

 

Brezilya ve Rusya’daki yumuşak büyümenin devam etmesi öngörülüyor. Türkiye’nin çelik talebinin de % 5 artışla, 37.9 milyon tona ulaşması bekleniyor.