SteelData Rakamlarla Gündem - Mart 2018 09/04/2018

SteelData Rakamlarla Gündem - Mart 2018

 

Mart ayında dünya çelik sektöründe yaşanan bazı gelişmeleri rakamlar çerçevesinde derledik: 

 

2017 yılında çelik sektörü, genel ekonomi, inşaat sektörü ve imalat sanayinden daha yüksek bir oranda büyüme performansı gösterdi. 2017 yılında çelik sektörü % 13.2 oranında büyürken, ekonomideki büyüme % 7.4, inşaat sektöründeki büyüme % 8.9 ve imalat sanayindeki büyüme % 8.8 seviyesinde kaldı.

 

Kuveyt, iç piyasasını ithalattan korumak için, KİK bölgesi dışındaki ülkelerden yapılan inşaat demirine % 5 seviyesinde uygulanmakta olan ithalat vergisini % 10 seviyesine yükseltti. Vergiler Mart 2019’a kadar yürürlükte kalacak. Türkiye’nin Kuveyt’e nervürlü demir ihracatı, 2016 yılındaki 89.000 tona kıyasla 2017 yılında % 88 oranında düşüşle, 10.000 tona ihraç düşmüştü.

 

2017 yılında 100.000 ton artışla 3.2 milyon ton nihai çelik ürünü üreten Emirates Steel Industries (ESI), üretiminin % 20’sini 40 ülkeye ihraç etti. BAE pazarında % 60 paya sahip oldu. Firmanın inşaat demri üretimi 100.000 ton artışla, 2.2 milyon ton oldu.

 

Son 15 yılda global demir cevheri ticareti 440 milyon ton seviyesinden, 1 milyar 460 milyon ton civarına yükseldi.

 

Dünya demir cevheri ticaretinde son 15 yılda meydana gelen 1 milyar 20 milyon tonluk artışın yaklaşık olarak % 94’üne tekabül eden 950 milyon tonu tek başına Çin’e ait. Çin’de BOF tesislerin kapasitedeki payı % 95, son yıllarda açılan kapasitelerin de % 95’in üzerindeki kısmı BOF tesislerine ait. Çin’in ithalatının 950 milyon ton arttığı sözkonusu dönemde, Çin hariç dünyanın demir cevheri ithalatı yalnızca % 15 oranında (70 milyon ton) artış gösterdi. Veriler, global demir cevheri piyasasındaki tek belirleyici gücün Çin olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

 

Son 15 yılda Çin’de yerleşik orta ve büyük ölçekli çelik tesislerinin enerji yoğunluğu % 27, temiz su yoğunluğu % 80 oranında azaldı.

 

Son 15 yılda Çin hariç dünyanın çelik ihracatı % 17 oranında (54 milyon ton) artış gösterirken, Çin’in çelik ihracatı 15.3 misli (101 milyon ton) yükseldi.

 

Son 15 yılda Çin hariç dünyanın çelik üretimi ve tüketimi sırasıyla % 14 ve % 30 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde, Çin’in çelik üretimi ve tüketimi ise, sırasıyla 3.4 misli ve 2.4 misli arttı.

 

Son 15 yıllık dönemde, Çin dünya çelik üretimindeki artışın % 86’sını, tüketimindeki artışın ise % 70’ini tek başına karşıladı.

 

Son 10 yıllık dönemde, Çin’in çelik üretimindeki artışın % 100’ü, BOF tabanlı tesisler tarafından gerçekleştirildi.

 

Çin 23 Mart 2017 tarihinde, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı % 25 oranındaki ilave gümrük vergisini DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Çözümü mekanizmasına götürdü.

 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Şubat 2018 döneminde, Çin çelik sektörünün kârı % 98 artışla, 8.4 milyar dolar düzeyine yükseldi.

 

Avrupa Filmaşin İşleyicileri Derneği (Eunipra), ABD’nin başlattığı korunma önlemi soruşturması nedeniyle, ithalat yapamamaları halinde, bir avuç Avrupalı filmaşin üreticisinin inisiyatifine kalacaklarını, filmaşin tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını, bu durumda da hayatta kalmalarının pek mümkün olmadığını açıkladılar.

 

Mart ayında, ABD’nin toplam çelik ithalatı Şubat ayındaki seviyesine göre % 47 oranında artışla, 3.48 milyon tona yükseldi. İnşaat demiri ithalatı % 338 oranında yükseldi.

 

2017 yılında Posco’nun kârı % 62 oranında artışla, 4.32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

Posco 100. kuruluş yıldönümü olan 2068 yılında, 500 Milyar $ satış ve 65 Milyar $ işletme kârı hedefliyor.

 

2017 yılında Mechel’in net kazançları % 8, FVAÖK’sı % 34 ve net kârı % 60 oranında yükseldi.

 

Meksika Hükümeti, G. Kore (% 131 $/ton), İspanya  (378 $/ton), Hindistan (207 $/ton) ve Ukrayna’dan (170 $/ton) yapılan dikişsiz boru ithalatına nihai anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

 

Ukrayna’da, hurda ihracatına uygulanmakta olan 30 €/ton seviyesindeki verginin Eylül 2018-Eylül 2021 döneminde 42 $/ton seviyesinde uygulanması yönünde bir kanun tasarısı hazırlandı.

 

Çin’de kapasite artışı konusunda sınırlamalar ile karşı karşıya kalan üreticiler, yeni kapasiteler için, başta Endonezya olmak üzere ASEAN ülkelerine yönlendiriliyor.

 

Çin Hükümeti, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren çeliğin de içerisinde yer aldığı imalat sanayinde KDV oranını % 17’den % 16’ya indirme kararı aldı. Aynı tarihte inşaat sektörü için uygulanan KDV ise % 11’den % 10’a indirilecek. Çelik ürünlerine uygulanan katma değer vergisi Japonya’da % 5, G. Kore’de ise % 10 seviyesinde.

 

Çin Şubat ayında % 1 artışla, 84.3 milyon ton demir cevheri, % 33 düşüşle, 2.9 milyon ton koklaşabilir kömür ve % 31 düşüşle, 188.000 ton hurda ithalatı, % 20 düşüşle, 647.000 ton kok ihracatı yaptı.

 

Ezz Steel 2017 yılında % 2.4 artışla, 3.39 milyon ton uzun ürün ve % 22 artışla 1.15 milyon ton yassı ürün üretimi gerçekleştirdi.

 

İran Hükümeti, 21 Mart 2018 tarihine başlayan İran yılından itibaren geçerli olmak üzere, HRC ithalat vergisini % 15’ten % 10’a, 0.5-1mm CRC ithalat vergisini % 20’den % 15’e ve kaplamalı sac ithalat vergisini % 26’dan % 20’ye indirdi.

 

ABD’nin ilave vergilerinden ilk somut muafiyeti alan ülke G. Kore oldu. G. Kore’ye, 2015-2017 döneminde ABD’ye gerçekleştirdiği ortalama yıllık çelik ihracatının % 70’i seviyesine tekabül eden 2.68 milyon ton/yıl ihracat kotası tahsis edildi. Kota ürün bazında uygulanacak. 2014-2017 döneminde G. Kore’nin ABD’ye çelik ihracatı iki misli artışla 3.1 milyon tona yükseldi.

 

Suudi yetkililer, ABD’ye ağırlıklı dikişsiz boru, galvanizli ve boyalı sactan oluşan toplam 150.000 ton ihracatlarının olduğunu, bu nedenle ABD’nin ilave vergilerinden doğrudan çok fazla etkilenmeyeceklerini, asıl tehdidin ABD’ye giremeyen başka ülkelerin ihracatlarının Suudi Arabistan gibi alternatif pazarlara yönelmesi ihtimali olduğunu vurgulayarak, acilen ithalattaki olası artışa karşı önlem alınması gerektiğini açıkladı.

 

ABD’ye yıllık 1.6 milyon ton civarında slab ihraç eden Rusya’da yerleşik NLMK, slab ihracatının ABD’nin ilave vergilerinin muaf tutulması için girişimlerde bulunuyor.

 

Avrupa Birliği ABD'nin Section 232 kapsamında almış olduğu önlemlerin ardından, AB'ye ithal ürün girişindeki artışı da dikkate alarak, AB'ye giremeyen çelik ürünlerinin AB pazarına yönelebileceği gerekçesi ile, 26 çelik ürünü kategorisinde soruşturma başlattı.

 

Avrupa Birliği'nin 26 ürün grubunda başlattığı korunma önlemi soruşturması kapsamına giren ürünler, Türkiye'nin AB'ye toplam çelik ihracat miktarının % 80'ini, ihracat değerinin ise % 57'sini oluşturuyor.

 

2017 yılında Türkiye'nin AB'ye yaptığı 6.1 milyon tonluk toplam ihracatın % 80'i (4.8 milyon tonluk kısmı); 5.2 milyar dolar tutarındaki toplam çelik ihracat değerinin ise % 57'si (3 milyar dolar) AB'nin korunma önlemi soruşturması kapsamında yer alan ürünlerden oluşuyor.

 

Avrupa Birliği tarafından 26 çelik ürün grubunda başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında neredeyse tüm ürünler yer aldı. Muaf tutulan ürünler; Kütük, slab, blum (alaşımlı, alaşımsız, paslanmaz); Teller (alaşımlı, alaşımsız, paslanmaz); Dökme demirden boru ve profiller; Boru haricinde kalan demir çelikten eşyalar (zincir, çivi, halat vs); Bütün hammaddeler (hurda, ferro alyaj, DRI vs)

 

ABD'nin Section 232 kapsamında (geçici) muafiyet tanıdığı ülkeler (Kanada, Meksika, AB, Arjantin, Brezilya, Avustralya, G. Kore), 2017 yılında ABD'nin toplam çelik ithalatının %67'sini temsil etti. ABD'ye girişte % 25 oranında vergi uygulanacak olan ülkelerin, ABD'nin 2017 yılı çelik ithalatındaki payı ise yalnızca % 33 seviyesinde...

 

Ocak ayında 45 $/ton olan Türkiye ile ABD piyasasında geçerli HRC fiyatları arasındaki fark, Section 232 vergilerine ilişkin gelişmelerle birlikte hızla yükseldi ve Nisan'ın ilk haftasında 300 $/ton seviyesine çıktı. Sözkonusu farkın 250 $/ton civarındaki kısmı "Trump Primi" olarak adlandırılabilir. Ocak ayının başına kıyasla HRC fiyatları Türkiye'de % 9 oranında yükselirken, ABD'de % 48 oranında artış gösterdi.

 

2017'de, AB çelik ithalatının % 14'ünü Türkiye'den yaptı. Ağır profil, nervürlü demir, demiryolu malzemeleri ve sıcak haddelenmiş şeritlerde, AB ithalatının önemli bir kısmını Türkiye'den karşılıyor.

 

Daha fazla sektörel veri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.