Dünya Çelik Kapasitesindeki Büyüme Yavaşlayacak 31/12/2016

Dünya Çelik Kapasitesindeki Büyüme Yavaşlayacak

Geçtiğimiz 10 yılda, istikrarlı bir artış eğilimi içerisinde olan global çelik talebi, son yıllarda hızlı bir yavaşlama eğilimi gösteriyor. 2015 yılında, dünya çelik kapasitesinin 2 milyar 368 milyon tona ulaştığı gözleniyor. Sözkonusu seviye, 2015 yılından itibaren yıllık ortalama %5.7 oranında büyümeyi ifade ediyor. Ancak 2014-2015 yıllarında, dünya çelik kapasitesindeki büyüme, yıllık % 2 seviyesinde kalmış bulunuyor. Kapasite artışındaki yavaşlamanın önümüzdeki 2 yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

Son 10 yılda, dünya çelik üretim kapasitesinde meydana gelen artışın önemli bir kısmı, dünya çelik üretim kapasitesinin % 72 oranındaki kısmına sahip olan OECD dışındaki ekonomilerde yaşandı. 2016-2018 döneminde, OECD ekonomilerinin kapasitesinin sabit kalması beklenirken, global çelik üretim kapasitesinin 58 milyon ton artışla, 2 milyar 426 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. 2018 yılına kadar, Asya’nın kapasitesinin 34 milyon ton artış göstereceği ve dünya kapasitesindeki toplam artışın % 59’unu teşkil edeceği tahmin ediliyor. Asya’nın ardından en fazla kapasite artışı 15.9 milyon ton ile Asya’da bekleniyor.

OECD verilerine göre, zorlu piyasa koşulları nedeniyle, dünya çelik sektöründe kapasite artışı 2014 yılından bu yana ciddi oranda yavaşladı. 2012-2015 döneminde % 19 oranında kapasite artışı gerçekleştiren OECD dışındaki ülkelerin toplam kapasitelerinin, 2016-2018 döneminde toplamda yalnızca % 3.4 oranında artış göstermesi bekleniyor.

OECD verilerine göre, 2007 yılında 250 milyon ton seviyesinde bulunan dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı, 2008 yılında 320 milyon ton ve 2009 yılında 530 milyon ton seviyesine yükseldi. 2016 yılı itibariyle ise, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı 720 milyon ton civarında seyrediyor.