Çin, Çelik Üretiminde Kullanılan Temel Girdilerde de Belirleyici Rol Oynuyor 31/12/2016

Çin, Çelik Üretiminde Kullanılan Temel Girdilerde de Belirleyici Rol Oynuyor

OECD’ye göre, dünya demir cevheri tüketiminin % 98’i çelik sektörü tarafından gerçekleştiriliyor. Demir içeriği bakımından dünya demir cevheri rezervlerinin 85 milyar ton seviyesinde bulunduğu tahmin edilirken, en büyük rezervlerin Avustralya, Brezilya, Rusya ve Çin’de olduğu biliniyor. 2015 yılı itibariyle, demir cevherinde en büyük üretici 805 milyon ton ile Avustralya olurken, Avustralya’yı 418 milyon ton ile Brezilya, 320 milyon ton ile Çin ve 108 milyon ton ile Hindistan takip etti.

2015 yılında, dünya demir cevheri tüketimi, 2014 yılındaki seviyesine kıyasla hafif artışla, 2 milyar 90 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Sözkonusu tüketimin % 61 oranındaki kısmını Çin Halk Cumhuriyeti gerçekleştirdi. 2015 yılında dünya demir cevheri ihracatı 1 milyar 509 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. En büyük ihracatçılar, Avustralya, Brezilya, Güney Afrika ve Kanada oldu. 2016 yılının ilk yarısında 390 milyon ton demir cevheri ihraç eden Avustralya, sözkonusu ihracatın % 81.5 oranındaki kısmını Çin’e % 9.5 oranındaki kısmını Japonya’ya yaptı.

Koklaşabilir Kömür

2015 yılında global düzeyde, 1 milyar 158 milyon ton koklaşabilir kömür ve 717 milyon ton kok üretimi gerçekleştirildi. Son yıllarda gerileme eğiliminde olsa da, Çin koklaşabilir kömürde en büyük oyuncu konumunda bulunuyor. Koklaşabilir kömürde en büyük ihracatçı konumunda bulunan Avustralya, 2015 yılında 186 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Avustralya’nın arkasında, ABD (42 milyon ton), Kanada (28 milyon ton) ve Rusya (27 milyon ton) büyük ihracatçılar olarak yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti açık ara dünyanın en büyük koklaşabilir kömür üreticisi olmasına rağmen, aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı konumunu da işgal ediyor. Ancak 2015 yılında Çin’in ithalatının 75 milyon tondan, 57 milyon tona gerilemesi ile birlikte, Japonya Çin’i geride bırakarak en büyük ithalatçı konumunu elde etti.

Hurda

2015 yılında, dünyanın en büyük hurda üreticisi 191 milyon ton ile Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Çin’i ABD (66 milyon ton), Japonya (42 milyon ton) G. Kore (23 milyon ton) takip etti. Son yıllarda Çin’de toplanan hurda miktarında artış eğilimi gözlenirken, ABD ve Japonya’da azaldı.

2015 yılında 83 milyon ton seviyesinde gerçekleşen global hurda ihracatında, en büyük ihracatçı ABD oldu. Ancak ABD’nin ihracatı, 2011 yılındaki 24 milyon ton seviyesinden, 2015 yılında 13 milyon tona kadar geriledi. ABD’nin arkasında 7.8 milyon tonluk ihracatı ile Japonya yer aldı. Dünya hurda ithalatında, toplam ithalatın % 19.7 oranındaki payına tek başına sahip olan Türkiye en büyük ithalatçı oldu.