Eurofer: AB’nin Çelik Tüketimi Artıyor, Büyüyen İthalat En Önemli Tehdit 27/10/2017

Eurofer: AB’nin Çelik Tüketimi Artıyor, Büyüyen İthalat En Önemli Tehdit

 

AB çelik tüketicisi sektörler: 2017 yılında % 4.2 ve 2018 yılında % 1.9 büyüme,

AB inşaat sektörü: 2017 yılında % 4; 2018 yılında % 2.4 büyüme,

AB otomotiv sektörü: 2017 yılında % 3.2, 2018 yılında % 1.8 büyüme,

AB boru sektörü: 2017 yılında % 7.2 oranında büyümesi; 2018 yılında % 0.6 daralma,

bekleniyor.

AB Reel Çelik Tüketimi: 2017 yılında % 3.2, 2018 yılında % 1.5 büyüme bekleniyor.

İthalat (Ocak-Ağustos 2017): Toplam çelik ithalatı % 3 arttı. Yassı ürün ithalatı % 6 arttı, uzun ürün ithalatı % 11 azaldı. Yassı ürünlerden sadece HRC ve quarto levha ithalatı düştü. Elektro galvanizli sac ithalatı % 15, HDG ithalatı % 41 arttı. En büyük tedarikçiler Hindistan (% +159), Türkiye (% +78), Çin (%-40), G. Kore, Rusya ve Ukrayna.

İhracat (Ocak-Ağustos 2017): Toplam çelik ihracatı % 2 düştü. Yarı ürün ihracatı % 112 oranında artarken, nihai çelik ihracatı % 7 (yassı ürün % -1, uzun ürün % -15) düştü. AB aylık ortalama 992.000 ton net çelik ithal etti. Cezayir’e yönelik ihracat aylık ortalama 200.000 ton düştü. En büyük ihraç pazarları K. Amerika, Türkiye ve İsviçre. HDG ithalatı % 8 arttı, ithalatın % 50'si Çin'den.

 

Avrupa Çelik Derneği’nin (EUROFER) Avrupa Ekonomik ve Çelik Piyasası Görünümü 2017-2018/2017 Dördüncü Çeyrek Raporu'na göre, güçlenen yatırımlar ve ihracat, AB’de çelik tüketen sektörlerin performanslarını destekliyor. EUROFER’e göre çelik talebinin, 2018 yılında kademeli olarak toparlanmaya devam etmesi beklenirken, 2017 yılının ikinci çeyreğinde artan ithalat baskısı, ithalatın AB çelik sektörü için kritik bir husus olmaya devam ettiğini gösteriyor.

EUROFER’in yayımladığı rapora göre, AB’nin görünür çelik tüketimi, ilk çeyrekteki güçlü büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde hafifçe düştü ve AB’li tedarikçilerin birliğe yönelik sevkiyatları, ikinci çeyrekte yıllık bazda % 3.5 azaldı, buna karşılık üçüncü ülkelerden yapılan ithalat yıllık bazda % 10 artış gösterdi. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, 2017 yılının ilk çeyreğinde iç ve dış arzdaki büyüme arasındaki göreceli dengenin, AB’de yerleşik tesislerin zararına tersine döndüğünü, buna ek olarak Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatın antidamping vergileri ile azalmasına rağmen, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ikinci çeyrekte yeniden artış gösterdiğini belirtti.

Raporda, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, AB’li çelik tedarikçilerinin büyüyen AB talebinden gerçek anlamda ne kadar yararlanabileceğinin belirsiz olduğu ve ithalatın neden olduğu piyasa tahribatlarının AB çelik sanayii için büyük risk teşkil etmeye devam ettiği belirtildi. EUROFER, 2018 yılı için görünümün olumlu olduğunu, yatırımlarda beklenen güçlü büyüme ve özel tüketimin artmaya devam etmesinin, AB iç piyasa talebini destekleyeceğini, buna ek olarak ihracatın çelik tüketicileri arasındaki faaliyet artışına katkıda bulunacağını ifade etti. AB’de çelik tüketen sektörlerin üretiminin, 2018 yılında % 1.9 artması bekleniyor.

İthalat

2017 yılının ilk sekiz aylık döneminde AB’nin üçüncü ülkelerden toplam çelik ithalatı yıllık bazda % 3 oranında artış gösterirken, nihai ürün ithalatı da aynı (%3) seviyede yükseldi. Raporda, aynı dönemde AB’nin yassı ürün ithalatı % 6 seviyesinde artarken, uzun mamul ithalatının % 11 seviyesinde düştüğü belirtildi. Yassı ürünlerde sadece sıcak haddelenmiş sac ve quarto levha ithalatı sırasıyla % 5 ve % 14 oranında düşüş gösterdi. 2017 yılında miktar bakımından AB’ye en fazla ihracat yapan ülke konumundaki Hindistan’ı sırasıyla Türkiye, Çin, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna izledi. AB’nin Hindistan’dan nihai ürün ithalatı, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda % 159 gibi keskin bir artış gösterirken, Türkiye’nin AB’ye ihracatı % 78 oranında yükseldi.

Diğer taraftan rapora göre Çin’in AB’ye yönelik ihracatı çeşitli ürünlere uygulanan ithalat vergilerinin etkilerini yansıtarak % 40 seviyesinde düştü. Sözkonusu düşüş eğilimine rağmen Çin, yılın ilk dokuz aylık döneminde % 8 artışla toplam HDG ithalatının neredeyse % 50’sini teşkil ederek, AB’nin en fazla sıcak daldırma galvanizli sac ithal ettiği ülke oldu. Raporda, 2017 yılının ilk beş aylık döneminde ithalat baskısının yüksek seviyede kalarak, daha önce ifade edilen piyasa tahribatlarının devam edeceği yönündeki endişeleri doğruladığı vurgulandı.

İhracat

Avrupa Çelik Derneği’nin (EUROFER) Avrupa Ekonomik ve Çelik Piyasası Görünümü 2017-2018/2017 Dördüncü Çeyrek Raporu'na göre, 2017 yılının ilk sekiz aylık döneminde AB’nin üçüncü ülkelere yönelik çelik ürünleri ihracatı % 2 düştü. Yarı ürün ihracatı, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 112 seviyesinde artarken, yassı ürün ihracatının % 1, uzun ürün ihracatının ise % 15 seviyesinde azalmasına bağlı olarak AB’nin toplam nihai ürün ihracatı yıllık bazda % 7 oranında düşüş gösterdi. Rapora göre, 2017 yılı AB çelik ihracatının azalma eğilimi gösterdiği üçüncü yıl oldu. İthalatın artması ve ihracatın azalması sonucunda AB’nin net ticaret açığının, yılın ilk sekiz aylık döneminde aylık ortalama 992.000 ton seviyesine yükselmesine neden oldu.

Raporda, Cezayir’in 2017 yılının başında yeni inşaat demiri ithalat kotalarını açıklamamasının, AB’nin ihracatını büyük ölçüde etkilediği, AB’nin Cezayir’e yönelik ihracatı aylık 200.000 ton seviyesinde azaldığı ve Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından 2017 yılının geri kalanı için yeni açıklanan 400.000 ton civarındaki ithalat izinlerinden AB’de yerleşik üreticilerin ne kadar yararlanabileceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Sözkonusu rapora göre, Ocak-Ağustos döneminde AB’nin başlıca ihraç rotaları, Kuzey Amerika, Türkiye ve İsviçre oldu.