Rakamlarla Gündem - Eylül 2016 31/12/2016

Rakamlarla Gündem - Eylül 2016
 • Avrupalı üreticiler, “daha düşük vergi kuralı”nın (lesser duty rule) AB çelik sanayine zarar verdiğine dikkat çekerek, AB sanayinin aleyhine çalışan bu uygulamanın iptal edilmesini istiyorlar.
 • ‘Daha düşük vergi kuralı’ AB sanayini nasıl olumsuz yönde etkiliyor? Soğuk haddelenmiş sac ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında, AB Komisyonu Çin menşeli ürünler için, % 59.1’e varan oranlarda damping marjı hesapladı. Ancak en düşük marjların seviyesinden geçici vergiler belirlendi ve maksimum marj olan % 59.1 yerine, % 13.8-16 aralığında geçici vergi uygulanmaya başlandı.  Aynı ürüne ABD % 265 oranında damping vergisi uygulama kararı almıştı.
 • Ocak-Şubat 2016: Çin’in toplam çelik ihracatı % 1.3 oranında düşüşle, 18.08 milyon tonda kaldı.
 • 2015 yılında, ithalat ABD çelik piyasasının % 29’unu oluşturdu. 12.000 çelik sektörü çalışanı işini kaybetti.
 • IBISWorldResearch’ün araştırmasına göre, Çin’de demir cevheri madenciliğinde faaliyet gösteren firma sayısı 4300 civarında. Mevcut durum itibariyle, Çin’de yerleşik demir cevheri madencilerin 3/4 oranındaki kısmı zarar ediyor. 10 yıl öncesine göre, Çin’in ithal demir cevherine bağımlılığı, % 65’ten % 80’e çıktı.
 • Çin’de demir cevheri üreticilerinin % 80 civarındaki kısmı kamu mülkiyetinde olan entegre çelik üreticilerine ait. Bu nedenle, 2013 yılından sonra demir cevheri fiyatlarında yaşanan çöküşten bu yana, Çin’in demir cevheri üretimi yalnızca % 5 civarında geriledi.
 • CISA: 2016 yılında, Çin’in çelik tüketimi % 4 oranında düşüşle, 646 milyon tona gerileyecek.
 • 2015 yılında, AB’nin toplam çelik ithalatı %23 artışla 32.3 milyon tona yükseldi. Toplam çelik ihracatı ise, % 9 düşüşle, 26.4 milyon ton seviyesinde kaldı.  İthalatın giderek artarken ihracatın keskin bir şekilde düşüşe geçmesinin sonucu olarak, AB, 2015’de 5.9 milyon ton net ithalatçı konumuna geçti.
 • AB’nin Çin menşeli dampingli çelik ithalatı 2015 yılında ikiye katlanarak 7 milyon ton seviyesine ulaştı.  Çin, AB’ye ihraç ettiği toplam çeliğin üretimini yaparken, aynı miktar çeliğin AB’de üretilmesiyle ortaya çıkacak karbon salınımına kıyasla, 4.5 milyon ton daha fazla salınıma sebep oldu. Sözkonusu karbon salınımı, 2.1 milyon adet orta boy arabanın oluşturduğu yıllık salınıma eşdeğer bir seviyeyi ifade ediyor.
 • Dünya çelik piyasalarında son döneme damgasını vuran düşük fiyat krizinden önce 405.000 kişi olan AB çelik sanayinin istihdamı, krizle birlikte 2015 yılı sonunda 321.000 kişiye geriledi. % 21 daha düşük.
 • 2015 yılında, Çin’de çelik üretiminin, % 56 oranındaki kısmı özel sektöre ait tesisler tarafından gerçekleştirildi. 2015 yılında, özel sektöre ait çelik üreticilerinin üretimleri % 0.16 oranında düşüşle, 450 milyon tona, kamuya ait tesislerin üretimleri % 4.9 düşüşle, 354 milyon tonda kaldı.
 • 2015 yılında, Çin’de yerleşik özel sektöre ait 130 çelik üreticisi toplamda, 665 milyon dolar zarar etti. Sözkonusu zarar üretilen ham çelik başına yaklaşık 3 $’a tekabül ediyor. CISA üyeleri ise, toplamda 10.5 milyar dolar düzeyinde zarar etti. Ton başına zarar 34 $seviyesinde.
 • Tangshan GM Yardımcısı: Ocak-Nisan döneminde, Çin’de çelik fiyatları ortalama 154 $/ton yükseldi. Demir cevheri ve koklaşabilir kömürdeki fiyat değişimleri de dikkate alındığında, sözkonusu fiyat artışının 77 $/tonu kâr olarak hesaplanıyor.
 • Changjiang Securities: Çinli üreticilerin ortalama brüt kâr marjı % 30 civarında.
 • Çin’de yerleşik özel sektöre ait çelik üretim tesislerinin toplam kapasitesi 630 milyon ton seviyesinde. Çin’in toplam kapasitesi 1 miyar 250 milyon ton civarında.
 • CISA: İnşa edilen her 1 metrekarelik konut için 45 kg inşaat demiri tüketilmektedir.